Once… Tales, Myths and Legends of Faerie

Faerie has secrets…

Love or family?

Jamie MacKinnion makes the hardest decision of his very long life, and all of Faerie feels the wrath and heartache of the Faery Queen.

Can Faerie and its denizens survive an all-powerful ruler’s pain manifest in natural disasters?

Even if they can, the Dark King has schemes of his own and Solitary Fae cannot be trusted to live in peace.

As Faerie fractures and the lives of mortals and fae intertwine even more, the lines between what’s right and what’s easy becomes blurry for even the best of them.

And nothing is what it seems.

Damsels in distress, curses, echoes of faery tales and tragic love affairs swirl together in sixteen stories found in a dragon’s lair by a curious half-fae.

Discover their secrets and enter the realm of the fae.

Scroll up to buy now!

Get this book in ebook format from your favourite online retailer.

Get this book in print format here.

Get this book in audiobook format from your favourite online retailer or from Audioshelf.

Learn more about this book here.

Feërie het geheime …

Liefde of familie?

Jamie MacKinnion neem die moeilikste besluit van sy baie lang lewe en die hele Feërie voel die toorn en hartseer van die Feëkoningin.

Kan Feërie en die inwoners daarvan ‘n magtige heerser se pyn uitgedruk in natuurrampe oorleef?

Selfs al kan hulle dit doen, beraam die Donker Koning planne van sy eie en daar kan nie vertrou word dat Alleenloper Feë in vrede kan leef nie.

Namate Feërie verder in skerwe spat en die lewens van sterflinge en feë nog meer verweef word, word die lyne tussen wat reg is en wat maklik is, vaag vir selfs die beste van hulle.

En niks is soos dit lyk nie.

Nooiens in nood, vloeke, eggo’s van feëverhale en tragiese liefdesverhoudings draai saam in sestien verhale wat in ‘n draak se houplek gevind is deur ‘n nuuskierige half-feë.

Ontdek hul geheime en betree die ryk van die feë.

Gebruik die skuifbalk boontoe om nou te koop!

Kry hierdie boek in ebook formaat vanaf jou gunsteling winkel.

Kry hierdie boek in sagteband formaat hier.

Kry hierdie boek as ‘n luisterboek vanaf jou gunsteling winkel of Audioshelf.