Dark Desires

Iron and fae aren’t friends.

Yet Tasha has no choice but to be in the human realm: her very life is at stake.

High School isn’t much safer than Faerie, though. Cliques, falling in love and navigating day-to-day activities are dangerous enough without the added dread of being unmasked as being otherworldly.

But when something happens and everyone reveals their true selves, Tasha has a choice to make: will she save them from the curse upon them and reveal her true nature, or will she let them die and stay safe herself?

Scroll up to find out how Tasha deals with the upheaval of her world.

*This is the first book in the Dark Court Sisters series.

Get this book from your favourite online retailer.

Learn more about this book here.

Yster en feë is nie vriende nie.

Tog het Tasha geen ander keuse as om in die mense-wêreld te wees nie: haar lewe is op die spel.

Hoërskool is egter nie veel veiliger as Feërie nie. Cliques, verlief raak en dag-tot-dag aktiwiteite navigeer, is gevaarlik genoeg sonder om te vrees vir ontmaskering as ‘n wese van ‘n ander wêreld.

Maar wanneer iets gebeur en almal hul ware self openbaar, het Tasha ‘n keuse om te maak: sal sy hulle red van die vloek op hulle en haar ware aard openbaar, of sal sy hulle laat doodgaan en self veilig bly?

Gebruik die skuifbalk boontoe om uit te vind hoe Tasha die omwenteling van haar wêreld hanteer.

*Hierdie is die eerste boek in die Donker Hof Susters reeks.

Kry die boek vanaf jou gunsteling aanlyn winkel.