Twisted Tales

Nightmares.

Creatures of Darkness.

Mythical monsters.

As they all go about their lives, whispers of change are carried on the ripples of the Realms colliding.

Will they stay true to their natures or allow change to overcome them?

Scroll up to buy now and find out!

*This is the third book in the Faery Tales series.

Get this book from your favourite online retailer.

Learn more about this book here.

Nagmerries.

Wesens van duisternis.

Mitiese monsters.

Terwyl hulle almal besig is met hul lewens, word fluisteringe van verandering gedra op die rimpels van die Ryke wat bots.

Sal hulle getrou bly aan hul aard of toelaat dat verandering hulle oorkom?

Gebruik die skuifbalk boontoe om nou te koop!

*Hierdie is die derde boek in die Feëverhale reeks.

Kry hierdie boek vanaf jou gunsteling aanlyn winkel.