Freedom

A gift or a curse?

Aratani was born with the gift of magic – and power over gold. As she navigates through a world filled with curses and fae, using her wits to stay alive, she learns that the gift she reviles can be used to help others.

She also comes to the realisation that she isn’t a vile creature as she had always believed – even if she has to use a darker shade of her gift to fight the monsters around her on her path to freedom.

Join Aratani as she fights curses, Alchemists and fae.

Scroll up to buy now!

*This is the fifth book in the Faery Tales series.

Get this book from your favourite online retailer.

Learn more about this book here.

‘n Geskenk of ‘n vloek?

Aratani is gebore met die gawe van toorkrag – en mag oor goud. Terwyl sy haar pad deur ‘n wêreld gevul met vloeke en feë maak, met net haar gesonde verstand om aan die lewe te bly, leer sy dat die geskenk wat sy verfoei gebruik kan word om ander te help.

Sy kom ook tot die besef dat sy nie ‘n wrede wese is soos sy altyd geglo het nie – selfs al moet sy ‘n donkerder skakering van haar geskenk gebruik om teen die monsters rondom haar te veg op haar pad na vryheid.

Sluit aan by Aratani soos sy teen vloeke, alchemiste en feë veg.

Gebruik die skuifbalk boontoe om nou te koop!

*Hierdie is die vyfde boek in die Feëverhale reeks.

Kry hierdie boek vanaf jou gunsteling aanlyn winkel.