Unseen

Danger. Magic. Adventure.

The Keeper of the Veil between the living and the dead has to stop horrible things from happening on three separate occasions: Samhain, the Winter Solstice and a night of the full moon. If she is unsuccessful, the living and the dead will have to co-exist…

Can she fulfill her duty with the aid of her faithful grims?

*This is the second book in the Faery Tales series.

Get this book for free when you sign up for my newsletter.

Learn more about this book here.

Gevaar. Toorkrag. Avontuur.

Die Beskermer van die Sluier tussen die lewendes and dooies moet keer dat verskriklike goed gebeur op drie aparte geleenthede: Samhain, die Winter Sonstilstand en ‘n nag van die vol maan. As sy onsuksesvol is, gaan die lewendes en dooies saam moet woon…

Kan sy haar plig na kom met die hulp van haar getroue grims?

*Hierdie is die tweede boek in die Feëverhale reeks.