The Irascible Immortals Short Story Series Volume 7-9

Immortals + Boredom = Catastrophe.

Something old and dangerous is waking, making the immortals act out on their crazier instincts.

Baba Yaga had taken the last century off to focus on herself. A bargain is struck and she sends her fellows out to investigate: the way children are behaving is even worse than advertised. As the one who had always struck fear into the heart of misbehaving children, it is her duty to return to guide mortals. And stop them from killing each other.

Baba Yaga’s job just got worse after Pan and Poseidon’s game.

Morrígan had been separated from her powers for far too long. But thanks to the foolish actions of several immortals, she is in control of herself again. Can anyone stop her from destroying the human race in favour of animals?

Morrígan gets her powers back after centuries and is out for blood.

Isis had waited millennia to be reunited with her one true love – Osiris. Now that the mortal realm is all but destroyed, it is the perfect time to do some illicit magic. But all is not as it seems…

Isis is ready to unleash hell on earth to get Osiris back.

They are all so busy with their own stuff, they don’t even realise what is really going on…

Scroll up to buy now and enjoy the hilarity that ensues when bored immortals let loose.

Learn more here.

Onsterflikes + Verveling = Katastrofe.

Iets oud en gevaarlik is besig om wakker te word, wat die onsterflikes laat optree volgens hul gekker instinkte.

Baba Yaga het die laaste eeu afgeneem om op haarself te fokus. ’n Ooreenkoms word gemaak en sy stuur haar makkers uit om ondersoek in te stel: die manier waarop kinders optree, is selfs erger as wat bekend gemaak word. As die een wat altyd vrees in die harte van kinders met wangedrag getref het, is dit haar plig om terug te keer om sterflinge te lei. En keer dat hulle mekaar doodmaak.

Baba Yaga se werk het net erger geword ná Pan en Poseidon se wedstryd.

Morrígan was té lank van haar magte geskei. Maar danksy die dwase optrede van verskeie onsterflikes is sy weer in beheer van haarself. Kan iemand haar keer om die mensdom te vernietig ten gunste van diere?

Morrígan kry haar kragte ná eeue terug en is uit vir bloed.

Isis het millennia gewag om met haar een ware liefde – Osiris – herenig te word. Noudat die sterflike ryk alles behalwe vernietig is, is dit die perfekte tyd om ‘n bietjie onwettige towerkrag te doen. Maar alles is nie soos dit lyk nie…

Isis is gereed om hel op aarde los te laat om Osiris terug te kry.

Hulle is almal so besig met hul eie goed, hulle besef nie eens wat regtig aangaan nie…

Gebruik die skuifbalk boontoe om nou te koop en geniet die skreeusnaaksheid wat ontstaan wanneer verveelde onsterflikes loslaat.