The Irascible Immortals Short Story Series Volume 1-3

Immortals + Boredom = Catastrophe.

Something old and dangerous is waking, making the immortals act out on their crazier instincts.

Odin used to have it pretty good: whole nations worshipped him, named a day of the week after him, believed him to be wise. These days, though, not even the pets of other immortals respect him.

Odin goes off to Midgard to live in a retirement home.

Anubis has never had it great. Not even in the heyday of Egypt. And though his job has never become obsolete, it’s not like anyone ever thanks him for guiding the recently dead to their Egyptian afterlife. But then they want to outsource his job to a no-name brand.

Anubis leaves his job to go on a beach vacation.

Mab is the queen of dreams. And nightmares. But when thinking up dancing unicorns for humans to dream of fail to amuse her, she knows that she needs a break.

Mab takes off to New Orleans for Samhain fun.

They are all so busy with their own stuff, they don’t even realise what is really going on…

Scroll up to buy now and enjoy the hilarity that ensues when bored immortals let loose.

Learn more here.

Onsterflikes + Verveling = Katastrofe.

Iets oud en gevaarlik is besig om wakker te word, wat die onsterflikes laat optree volgens hul gekker instinkte.

Odin het op ‘n tyd dinge nogal goed gehad: hele nasies het hom aanbid, ‘n dag van die week na hom vernoem, geglo dat hy wys is.

Deesdae respekeer die troeteldiere van ander onsterflikes hom nie eens nie.

Odin gaan na Midgard om in ‘n aftreeoord te woon.

Anubis het dit nog nooit goed gehad nie. Nie eens in die fleur van Egipte nie. En alhoewel sy werk nooit uitgedien geraak het nie, is dit nie asof enigiemand hom ooit bedank dat hy hulle na die Egiptiese hiernamaals begelei nie. Maar dan wil hulle sy werk uitkontrakteer na ‘n geen-naam handelsmerk.

Anubis los sy werk om op ‘n strandvakansie te gaan.

Mab is die koningin van drome. En nagmerries. Maar wanneer dit nie meer amusant is om oor dansende eenhorings te dink vir mense om oor te droom nie, weet sy dat sy ‘n breek nodig het.

Mab vertrek na New Orleans vir Samhain pret.

Hulle is almal so besig met hul eie goed, hulle besef nie eens wat regtig aangaan nie…

Gebruik die skuifbalk boontoe om nou te koop en geniet die skreeusnaaksheid wat ontstaan wanneer verveelde onsterflikes loslaat.