The Faery Tales Series Volume 7-9

Fae. Magic running wild. Adventure. Searing cold. Disappearances.

Valkyries and Furies fight over the souls of the dead, not caring over peculiar circumstances of mass deaths. Pixies pester humans more than usual – to their betterment or death.

Humans with magic use their gifts to fight against the fae… While those without magic, only have their knowledge of folklore to protect them.

The walls between the Realms are thinning drastically and no-one is noticing. Or if they are, they don’t care or pretend it isn’t happening.

Can Man and Fae survive this onslaught?

And who is behind it all?

Scroll up now to buy and embroil yourself in danger and magic while figuring out who is staging this coup.

*Books 7 to 9 of the Faery Tales series.

Feë. Towerkrag wat los is. Avontuur. Vriesende koue. Verdwynings.

Valkyries en Furies baklei oor die siele van die dode en gee nie om oor eienaardige omstandighede van massasterftes nie. Wimpel-feetjies teister mense meer as gewoonlik – tot hul verbetering of dood.

Mense met toorkrag gebruik hul gawes om teen die feë te veg… Terwyl diegene sonder toorkuns net hul kennis van volkskunde het om hulle te beskerm.

Die mure tussen Ryke word ál dunner en niemand let op nie. Of as hulle dit agterkom, gee hulle nie om nie of maak asof dit nie gebeur nie.

Kan Mens en Feë hierdie aanslag oorleef?

En wie sit agter dit alles?

Gebruik die skuifbalk boontoe om nou te koop en jouself in gevaar en toorkrag te verwikkel terwyl jy uitvind wie hierdie coup uitvoer.

*Boeke 7 tot 9 in die Feëverhale reeks.