The Faery Tales Series Volume 4-6

Raging fire.

Searing cold.

Magic running wild.

Humans with magic use their gifts to fight against the fae… While those without magic, only have their knowledge of folklore to protect them.

Seemingly disjoined, these tales come together to show how Realms collide – foreshadowing what’s to come for Man, Fae and Nature.

Can they survive this onslaught?

And who is behind it all?

Scroll up now to buy and embroil yourself in danger and magic while figuring out who is staging this coup.

*Books 4 to 6 in the Faery Tales series.

Woedende vuur.

Vriesende koue.

Towerkrag wat los is.

Mense met toorkrag gebruik hul gawes om teen die feë te veg… Terwyl diegene sonder toorkuns net hul kennis van volkskunde het om hulle te beskerm.

Skynbaar onsamehangend, kom hierdie verhale bymekaar om te wys hoe die Ryke bots – en gee ‘n smakie van wat oppad is vir Mens, Feë en Natuur.

Kan hulle die aanslag oorleef?

En wie sit agter dit alles?

Gebruik die skuifbalk boontoe om nou te koop en jouself in gevaar en toorkrag te verwikkel terwyl jy uitvind wie hierdie coup uitvoer.

*Boeke 4 tot 6 in die Feëverhale reeks.