The Faery Tales Series Volume 1-3

Shadows.

Magic.

Fae.

Danger.

The Veil between the realms of the living and the dead is under attack.

Nightmares. Creatures of Darkness. Mythical monsters.

As they all go about their lives, whispers of change are carried on the ripples of the Realms colliding.

The walls between the Realms are thinning drastically and no-one is noticing. Or if they are, they don’t care or pretend it isn’t happening.

Who is behind it all?

Scroll up now to buy and embroil yourself in danger and magic while figuring out who is staging this coup.

*The first three books in the Faery Tales series.

Check out the book club page for this book here to learn more.

Skadu’s.

Towerkuns.

Feë.

Gevaar.

Die Sluier tussen die ryke van die lewende en die dode word aangeval.

Nagmerries. Wesens van duisternis. Mitiese monsters.

Terwyl hulle almal besig is met hul lewens, word fluisteringe van verandering gedra op die rimpels van die Ryke wat bots.

Die mure tussen Ryke word ál dunner en niemand let op nie. Of as hulle dit agterkom, gee hulle nie om nie of maak asof dit nie gebeur nie.

En wie sit agter dit alles?

Gebruik die skuifbalk boontoe om nou te koop en jouself in gevaar en toorkrag te verwikkel terwyl jy uitvind wie hierdie coup uitvoer.

*Boeke 1 tot 3 van die Feëverhale reeks.