The Faery Tales Series Collection

Shadows. Fae. Magic running wild. Adventure.

The Veil between the realms of the living and the dead is under attack.

Why?

Nightmares, creatures of Darkness, mythical monsters: They need to choose sides before its chosen for them.

By whom?

Valkyries and Furies fight over the souls of the dead, not caring over peculiar circumstances of mass deaths. Pixies pester humans more than usual – to their betterment or death.

Humans with magic use their gifts to fight against the fae… While those without magic, only have their knowledge of folklore to protect them.

Is it enough?

The walls between the Realms are thinning drastically and no-one is noticing. Or if they are, they don’t care or pretend it isn’t happening.

Raging fire. Searing cold. Disappearances.

Can Man and Fae survive this onslaught?

And who is behind it all?

Scroll up now to buy and embroil yourself in danger and magic while figuring out who is staging this coup.

*This is the first nine books in the Faery Tales series.

Learn more about the book here.


Skaduwees. Feë. Towerkrag wat los is. Avontuur.


Die Sluier tussen die ryke van die lewende en die dode word aangeval.

Hoekom?

Nagmerries, wesens van duisternis, mitiese monsters: Hulle moet kant kies voordat dit vir hulle gekies word.

Deur wie?

Valkyries en Furies baklei oor die siele van die dode en gee nie om oor eienaardige omstandighede van massasterftes nie. Wimpel-feetjies teister mense meer as gewoonlik – tot hul verbetering of dood.

Mense met toorkrag gebruik hul gawes om teen die feë te veg… Terwyl diegene sonder toorkuns net hul kennis van volkskunde het om hulle te beskerm.

Is dit genoeg?

Die mure tussen Ryke word ál dunner en niemand let op nie. Of as hulle dit agterkom, gee hulle nie om nie of maak asof dit nie gebeur nie.

Woedende vuur. Vriesende koue. Verdwynings.

Kan Mens en Feë hierdie aanslag oorleef?

En wie sit agter dit alles?

Gebruik die skuifbalk boontoe om nou te koop en jouself in gevaar en toorkrag te verwikkel terwyl jy uitvind wie hierdie coup uitvoer.

*Hierdie is die eerste nege boeke in die Feëverhale reeks.